ABOUT GAITC

Communication, Fusion, Integration and Mutual Benefits

    Started in 2016, GAITC is a high-end international professional conference aimed to bring together scientists, entrepreneurs, engineers, and educators from across the world to promote academic exchanges, integration of ideas, and mutual development in the field of artificial intelligence (AI), thereby integrating China’s AI innovation into the new global innovation boom.

    GAITC 2024 will be held in June in Hangzhou, provincial capital of Zhejiang, also one of China’s top digital cities. Consisting of thematic forums, keynote speeches, an exhibition, and an AI innovation contest, this year’s conference works to attract experts and professionals from industry and academia to share and exchange their academic viewpoints, latest research results, and industrial applications, showcasing the latest intelligent hardware and software products and industry solutions.

    We are looking forward to meeting you in Hangzhou to join the effort to create a new future for the AI industry. 

Organization

Honorary Chairmen

Andrew Yao
Andrew Yao

Winner of Turin Award

Winner of Turin Award

Member of NAS

Member of AAAS

Academician of CAS

Dean and Professor of Institute for Interdisciplinary Information Sciences Tsinghua University

Dean and Professor of Institute for Interdisciplinary Information Sciences Tsinghua University CAAI Fellow

PAN Yunhe
PAN Yunhe

Academician of CAE

Professor of Zhejiang University

CAAI Fellow

General Co-Chairs

DAI Qionghai
DAI Qionghai

Counsellor of the State Council

Academician of Chinese Academy of Engineering

Dean and Professor of the School of Information Science and Technology at Tsinghua University

Director of Beijing National Research Center for Information Science and Technology

Chairman of CAAI CAAI/CAA Fellow

Wolfgang Lutz
Wolfgang Lutz

Academician of German National Academy of Sciences

the US National Academy of Sciences (NAS)

and the World Academy of Sciences (TWAS)

Head of the department of demography at the University of Vienna

Director of Vienna Institute of Demography of the Austrian Academy of Sciences

HE You
HE You

Vice President of CAAI

Academician of Chinese Academy of Engineering

CAAI/CIE/CAA/CIC/CSF/IET Fellow

Program Committee Co-Chair

MA Shaoping
MA Shaoping

Vice Chairman of CAAI

Board of Supervisors Deputy Acting Dean and Professor of Tiangong Research Institute for Intelligent Computing Tsinghua University

CAAI Fellow

ZHUANG Yueting
ZHUANG Yueting

Professor at Zhejiang University

Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars

CAAI Fellow

ZHOU Bin
ZHOU Bin

CTO of Huawei Ascend Computing Business

ZHOU Jun
ZHOU Jun

Vice President of Intelligent Engine Technology Division

Ant Group

Organizing Committee Co-Chairs

WANG Weining
WANG Weining

Secretary-General of CAAI

Research Fellow at Beijing University of Posts and Telecommunications

GUO Yunwei
GUO Yunwei

Director of Management Committee of the Management Committee of Hangzhou future science and Technology City (Haichuang Park)

WANG Yueming
WANG Yueming

Deputy Director of CAAI Professional Committee of Brain Computer Fusion and Biological

Machine Intelligence Qiushi Distinguished Professor of Zhejiang University (ZJU)

WANG Shijin
WANG Shijin

vice-president of IFLYTEK

Executive Dean of AI Research Institute

Deputy Director of the State Key Laboratory of Cognitive Intelligence

Conference Speakers

Organizing Committee Co-Chairs

DAI Qionghai
DAI Qionghai

Counsellor of the State Council

Academician of Chinese Academy of Engineering

Dean and Professor of the School of Information Science and Technology at Tsinghua University

Director of Beijing National Research Center for Information Science and Technology

Chairman of CAAI CAAI/CAA Fellow

GUO Huadong
GUO Huadong

Academician of the Chinese Academy of Sciences

Foreign Academician of the Russian Academy of Sciences

Director of the International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals

Researcher

ISC Fellow

HE You
HE You

Vice President of CAAI

Academician of Chinese Academy of Engineering

CAAI/CIE/CAA/CIC/CSF/IET Fellow

Steve Chen
Steve Chen

Academician of the National Academy of Engineering (USA)

Academician of the American Academy of Arts and Sciences

Founder

President

and CEO of the Third Brain Research Institute (USA)

WANG Hui
WANG Hui

Vice President and Professor of Communication University of China

Executive director of the State Key Laboratory of Media Convergence and Communication

ZHOU Bin
ZHOU Bin

CTO of Huawei Ascend Computing Business

ZHOU Jun
ZHOU Jun

Vice President of Intelligent Engine Technology Division

Ant Group

LI Wenping
LI Wenping

Party Branch Secretary and Principal of Tsinglan School

YU Tao
YU Tao

Secretary-General of CAAI Professional Committee of Meta-cosmic technology Associate Professor at Tsinghua University

Forum

GAITC 2024:Intelligent Fusion Technology

Chairmen
HE You
YAN Chenggang
Speaker
TONG Xiaohua
Efimov Denis
ZHAO Xiaoming
ZHANG Zhaoyang
LU Xiaoqiang
CHI Nan
LIU Yu

GAITC 2024: Smart Media

Chairmen
DING Wenhua
WANG Wei
Speaker
REN Fuji
WANG Hui
ZENG Wenjun
REN Kui
ZHAI Guangtao
XU Dong
FANG Yi
YE Long

GAITC 2024: Robot Intelligent Perception and Cognitive Decision

Chairmen
HU Dewen
FANG Bin
Speaker
ZHA Hongbin
LI Yuanqing
LI Jianqiang
PU Huayan
MA Zhanyu
QI Juntong
CAI Yongfeng

GAITC 2024: Frontier Technologies and Applications of Pattern Recognition

Chairmen
LIU Chenglin
YANG Jian
Speaker
Tao Dacheng
ZUO Wangmeng
OUYANG Wanli
DING Errui
YAO Cong

GAITC 2024: Large Models and Security

Chairmen
Tao Jianhua
YU Nenghai
Speaker
SHEN Chao
WU Fei
WANG Xin
WEI Tao

GAITC 2024:Intelligent and Efficient Fusion and Learning of Complex Big Data

Chairmen
X. Sean Wang
DU Junping
Speaker
ZHAO Chunjiang
LI Qing
YAO Xin
MA Shuai
WANG Juhong
ZHU Jun

GAITC 2024: Key Technologies and Applications of Large Vision Models

Chairmen
DING Guiguang
GUO Yandong
Speaker
ZHAI Guangtao
SHI Zhenwei
LIU Tianming
LIN Zijia
LIU Mingzhang
JIN Xuan
WANG Xiaowan

GAITC 2024: Talent Cultivation in Artificial Intelligence:A Gateway to Interdisciplinary Collaboration

Chairmen
WU Fei
LI Ming
Speaker
SONG Maosong
LU Cewu
LIN Zhouchen
XIAO Jun

GAITC 2024: Law and Artificial Intelligence

Chairmen
XIONG Minghui
XING Yankai
Speaker
LU Ruqian
Jaap van den Herik
CHEN Wei
SUN Jungong
CHENN Cen
XUAN Xiaohua
Georgios Stathis

GAITC 2024: Intelligent Medicine

Chairmen
ZHANG Lihua
LIU Lei
Speaker
Roland Eils
LV Hui
ZHOU Xiang
ZHANG Yongbing
MU Tang

GAITC 2024: Smart Cities and Communities for Sustainable Development

Chairmen
ZHANG Hui
GUO Danhuai
Speaker
Muhammad Arif Khattak
Vyacheslav Burlov
Waldo Bustamante
Samaddar Subhajyoti

GAITC 2024: Big Data Platforms Supporting Sustainable Development

Chairmen
DU Xiaoping
DU Zhenhong
Speaker
Wang Xinbing
Huang Mingxiang
Yang Zesheng
Shahzad Sarfraz
LI Ruibo

GAITC 2024: Opportunities and Emerging Risks for Global DRR vs AI

Chairmen
CHEN Jianguo
HAN Qunli
Speaker
Fatmah
Natt Leelawat
GAO Liang
LIU Huan
QIN Lianjie

GAITC 2024: Sustainable Development of Oceans and Coastal Zones

Chairmen
SU Hua
ZHANG Hongsheng
Speaker
Komali Kantamaneni
QIU Yubao
Huang Zhanchao
JIA Mingming
FANG Jiayi

GAITC 2024: Artificial Intelligence and Emerging Technologies

Chairmen
LIN Feng
LI Jianping
Speaker
HOU Yong
QIN Wenjian
ZHANG Qing
WU Zhongke
XIONG Shuping

GAITC 2024: Intelligent Interaction Driving Educational Transformation

Chairmen
LI Deyi
Chairmen
MA Nan
HOU Biao
Speaker
JIAO Licheng
LI Bo
WANG Wanliang
LAN Guangxu
LI Jianxin
ZHOU Yujia

GAITC 2024: Cutting-edge Technologies of Large Models and Agents

Chairmen
HUANG Xuanjing
WANG Haofen
Speaker
SONG Maosong
ZHANG Zheng
CHEN Huajun
LI Qing
HE Xiaodong
ZHANG Tianyi

GAITC 2024: Artificial Intelligence Science

Chairmen
LI Angsheng
WANG Zhen
Speaker
DENG Xiaotie
LI Shutao
LIANG Jiye
GAO Xiaoshan
CHEN Enhong

GAITC 2024: Machine Learning Technologies and Application in the Era of Large Models

Chairmen
ZHANG Minling
WU Yingcai
Speaker
WANG Jingdong
YU Jian
QIN Bing
LI Ming
SHI Chuan
TAN Ping
XIANG Shengchang

GAITC 2024: Artificial Intelligence,Health and Wellbeing

Chairmen
SONG limin
Meirong Liu
Speaker
LI Yinghua
LIU Yue
LIANG Yichao
Qiao Xiaochun

GAITC 2024: Artificial Intelligence and Sustainable Population Development

Chairmen
HUANG Kuangshi
Kirk Scott
Speaker
HE Dan
MI Hong
Jarosław Przeperski
PAN Jianming
ZHU Hailong

GAITC 2024: AI Ethics in the Global Context (the 7th Session)

Chairmen
CHEN Xiaoping
LI Wenyu
Speaker
YANG Yaodong
HUANG Zhisheng
XU Yang
HE Zhaofeng

GAITC 2024: Crowdsensing and Embodied Intelligence

Chairmen
HU Qinghua
HU Qinglei
Speaker
CHEN Mou
LI Zhongkui
WANG Dayi
ZHU Pengfei
ZHANG Youmin
Du Yali

GAITC 2024: Large AI Models Reconstructing Autonomous Driving

Chairmen
DENG Weiwen
BAO Hong
Speaker
Steve Chen
WU Gansha
YU Enyuan
CHEN Xuewen
LI Bing
ZHANG Tianlei
SHAN Yi

GAITC 2024: Frontiers of collaborative Smart Systems

Chairmen
GONG Maoguo
WU Yue
Speaker
JIN Yaochu
LIU Hong
HU Xiaobo
JIANG Minhu
DUAN Yiping
WANG Zhenkun

GAITC 2024: AIGC Applications in Basic Education Classrooms

Chairmen
CHEN Xiangdong
WU Fati
Speaker
HUANG Hua
Noboru Matsuda
HU Xiangen
WU Yinghui
Ricky Ye

GAITC 2024:LLM and Scientific Computing (the 2nd Session)

Chairmen
CHEN Hongyang
WANG Long
Speaker
LIN Xuemin
WU Fei
CHEN Wenguang
HU Wei
ZHANG Linfeng
LI Zhao
DENG Yafeng
HU Xinhui
HUANG Jing

GAITC 2024: Collaborative Innovation of Music and Artificial Intelligence

Chairmen
GUAN Xiaohong
LI Xiaobing
Speaker
Simon Colton
Shihab Shamma
HUANG Zongquan
LUAN Jian
Simon Lu
WANG Xuechun

GAITC2024: Crowdsensing and Embodied Intelligence

Chairmen
JIANG Changjun
WANG Wanliang
Speaker
LI Xiangyang
SUN Fuchun
WANG Bin
GUO Bin
DENG Guangshui
YU Jun
LEI Jingsheng
YAO Xinwei
CHI Kaikai

GAITC 2024: MindSpore Empowering Large Models and Scientific Intelligence Innovation

Chairmen
PENG Yuxin
DING Cheng
Speaker
WANG Zidong
WANG Xin
LIU Yang
ZHANG Ningyu
WANG Jun
ZHANG Qiang

GAITC 2024: Heterogeneous Computing Architecture CANN Enabling Operators and Native Development of Large Models

Chairmen
SUN Fuchun
LI Shouping
Speaker
YAN Changjiang
SU Tonghua
DENG Jian
LI Yang
YANG Ya
LIU Chunying
Jiang Xuefeng
CHEN Haibo

GAITC 2024:Multi-Scene Artificial Intelligence Innovation and Application: “WU Wenjun Award” Salons

Chairmen
YANG Jian
XU Mai
Speaker
CHEN Chaochao
YU Shengcan
WANG Shuai
SUN Tang
CUI Wenpeng

Agenda

 • Theme Forum

  June 23, 2024  Keynote
  Future Sci-Tech City Academic Exchange Center Exchange Hall
  Host:
  • 09:30-10:10   

  • 10:10-11:30   

  • 11:30-12:30   

  • 14:00-17:20   

  • 16:00-17:30   

 • Afternoon, June 22 Thematic activities

  • GAITC 2024: Intelligent Interaction Driving Educational Transformation
   June 23, 2024
   Chairman/Host:MA Nan  Deputy Secretary General of CAAI ,Deputy Director of Engineering Research Center of Intelligence Perception and Autonomous Control, Ministry of Education Chairman/Host:HOU Biao  Professor&Executive Dean of the School of Artificial Intelligence Xidian University,Deputy Director of the Ministry of Education Key Laboratory for Intelligent Perception and Image Understanding
   • 14:00-14:30   Challenges and reflections on artificial intelligence + education --Exploration of the integrated undergraduate, master and doctoral training system for first-level disciplines of intelligent science and technology

    JIAO Licheng The Academia Europaea Member,The Chairman of the Asian Computational Intelligence Society,IEEE/IET/CAAI/CAA/CIE/CCF/CSIG/AAIA/ACIS/AIIA Fellow
   • 14:30-15:00   Cultivation of Innovative Talents for Intelligent Development

    LI Bo Executive Vice Dean of the Institute of Artificial Intelligence, Beihang University, Recipient of the National Scientific Fund for Distinguished Scholars
   • 15:00-15:30   Cultivation of Innovative Talents Driven by the Large Artificial Intelligence Model

    WANG Wanliang Director of CAAI Professional Committee of Natural Computing and Digital Intelligent City, Professor of Zhejiang University of Technology, National Leading Talent
   • 15:30-16:00   Opportunities and challenges of Education empowered by Artificial Intelligence

    LAN Guangxu Deputy Director of CAAI Professional Committee of Cognitive Systems and Information Processing Professor of the College of Artificial Intelligence, Xi’an Jiaotong University Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China
   • 16:00-16:30   AI4SC: Building the Future Educational Foundation in the Era of AI

    LI Jianxin Professor of School of Computing, Beihang University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 16:30-17:00   The Next Generation of Hardware and Software Technology Drives Intelligent Interactive Development and Teaching

    ZHOU Yujia General Manager and Senior Engineer of the Industrial Standards Research Department, Xiaomi Group
  • GAITC 2024: Large Models and Security
   June 23, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi A Hall
   Chairman/Host:Tao Jianhua  Director of CAAI Professional Committee of Metaverse Technology,Professor of the Department of Automation, Tsinghua University,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars,CAAI Fellow Chairman/Host:YU Nenghai  Executive Dean and Chaired Professor, School of Cyber Science and Technology University of Science and Technology of China
   • 14:00-14:30   The Development of the Large Language Models Security Technology

    Tao Jianhua Director of CAAI Professional Committee of Metaverse Technology,Professor of the Department of Automation, Tsinghua University,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars,CAAI Fellow
   • 14:30-15:00   LLM&Agents

    WU Fei Director of CAAI Working Committee of Education,Director of the Institute of Artificial Intelligence Zhejiang University,Winner of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China (2016),CAAI Fellow
   • 15:00-15:30   The Safety and Alignment of Large Language Models

    HUANG Minlie Deputy Director of Foundation Model Research Center of Institute for Artificial Intelligence at Tsinghua University, Tenured Professor, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China (2021)
   • 15:30-16:00   The Development of Compliance Technology for Foundation Model

    YU Nenghai Executive Dean and Chaired Professor, School of Cyber Science and Technology University of Science and Technology of China
   • 16:00-16:30   AI-Driven New Momentum for Security

    WANG Xin Director of Research Institute and Senior Engineer, DBAPP Security Ltd.
   • 16:30-17:00   DKCF Trusted Framework: The Path to Professional Application of LLMs

    WEI Tao The Vice President and Chief Technology Security Officer of Ant Group
   • 17:00-17:30   Panel:How to View Large Models and Its Security

  • GAITC 2024: Cutting-edge Technologies of Large Models and Agents
   June 23, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi B Hall
   Chairman/Host:HUANG Xuanjing  Deputy Director of CAAI Committee of Women Science and Technology Workers, Professor of Fudan University, National Leading Talent Chairman/Host:WANG Haofen  Distinguished Research Fellow of the "Hundred Talents Program" at Tongji University
   • 14:00-14:30   Mutual Growth of 'Form' and 'Body': When Intelligent Agents Encounter Large Models

    SONG Maosong Executive Vice-President and Tenured Professor of Institute for Artificial Intelligence Tsinghua University,foreign academician of the European Academy of Sciences,ACL/CAAI/CIPS Fellow
   • 14:30-15:00   On some of the unsolved and fundamental challenges of LLMs

    ZHANG Zheng Director and Chief Scientist at the Amazon Web Services (AWS) Artificial Intelligence Research Institute in Shanghai
   • 15:00-15:00   Symbolic Knowledge and Large Models

    CHEN Huajun Vice Director of CAAI Professional Committee on Knowledge Engineering,Professor at the College of Computer Science and Technology, Zhejiang University
   • 15:30-16:00   From Virtuality to Reality: Human-Oriented Natural Language Processing and Its Applications

    LI Qing Assistant Professor of the Department of Computing, the Hong Kong Polytechnic University (PolyU)
   • 16:00-16:30   AIGC Content Supply Chain Driven by Large Models

    HE Xiaodong Vice President of JD.com, Inc. President of JD EXPLORE ACADEMY, IEEE/CAAI Fellow
   • 16:30-17:00   User Selection Agent based on Multi-Source Heterogeneous Large Models

    ZHANG Tianyi Director of Ant Group Tian Suan Laboratory, Deputy General Manager of Big Security Machine Intelligence Department
  • GAITC 2024: Law and Artificial Intelligence
   June 23, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi C Hall
   Chairman/Host:XIONG Minghui  Deputy Director of CAAI Professional Committee of Artificial Intelligence Logic Distinguished Professor of Qiushi of Guanghua Law School, Zhejiang University Chairman/Host:XING Yankai  Chairman of Zhaolan United (Beijing) Technology Co., Ltd. and Deputy Secretary-General of Zhongguancun Big Data Industry Alliance
   • 14:00-14:10   Make a speech

    LU Ruqian Academician of the Chinese Academy of Sciences,Researcher at the Academy of Mathematics and Systems Science of the Chinese Academy of Sciences,CAAI Fellow
   • 14:10-14:40   How a Setback Gave Rise to AI

    Jaap van den Herik Academician of Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW),Founder and Professer of Centre for Science and Technology Studies Leiden University,ECCAI Fellow
    Georgios Stathis Ph.D Candidate at the eLaw Center for Law and Digital Technologies, Leiden University, Netherlands
   • 14:40-15:10   AI safety and governance - the algorithmic perspective

    CHEN Wei Researcher of Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences (CAS), Deputy Director of the Key Laboratory of Intelligent Algorithm Security (Chinese Academy of Sciences)
   • 15:10-15:40   A Flip: Where Law Meets AI

    SUN Jungong Researcher at the Guanghua Law School Zhejiang University
   • 15:40-16:10   Artificial Intelligence Helps Modernize Procuratorial Work

    CHENN Cen Prosecutor-General and Senior Prosecutor (Level 2) of the People’s Procuratorate of Qingyuan City Guangdong Province
   • 16:10-16:40   Empowering Social Governance with AI for Law

    XUAN Xiaohua Founder and Chairman of Shanghai Unidt Technology Co., Ltd.
   • 16:40-17:20   Interaction between Artificial Intelligence and Jurisprudence

  • GAITC 2024: MindSpore Empowering Large Models and Scientific Intelligence Innovation
   June 23, 2024
   Wyndham Hotel 3rd Floor Shatian A Hall
   • 14:00-14:10   Leadership Address

    DAI Qionghai Counsellor of the State Council, Academician of Chinese Academy of Engineering,Dean and Professor of the School of Information Science and Technology at Tsinghua University,Director of Beijing National Research Center for Information Science and Technology,Chairman of CAAI CAAI/CAA Fellow
   • 14:10-14:40   Technical Details of Ascend MindSpore 2.3 Version"

    WANG Zidong Director of the MindSpore Development Department, Assistant Scientist in software domain at Huawei
   • 14:40-15:10   MindSpore Empowered New Development of Large Models in Traditional Chinese Medicine

    WANG Xin Professor of College of Intelligence and Computing at Tianjin University (TJU), Vice Dean of School of Artificial Intelligence of TJU
   • 15:10-15:40   Multimodal Perception Algorithms in Embodied AI and MindSpore Practice

    LIU Yang Professor of the Wangxuan Institute of Computer Technology, Peking University
   • 15:40-16:10   Knowledge Processing in the Era of Large Language Models: Mechanisms, Methods, and Applications

    ZHANG Ningyu Associate Professor at Zhejiang University
   • 16:10-16:40   The causal learning methods for biological data under Mindspore framework

    WANG Jun Professor of School of Software at Shandong University
   • 16:40-17:10   Language and Knowledge Driven Scientific Discovery

    ZHANG Qiang Principal Investigator under the Hundred Talents Program at Zhejiang University
  • GAITC 2024: Heterogeneous Computing Architecture CANN Enabling Operators and Native Development of Large Models
   June 23, 2024
   Wyndham Hotel 3rd Floor Shatian B Hall
   Chairman/Host:SUN Fuchun  Vice president of CAAI,Professor of the Department of Computer Science and Technology Tsinghua University,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars,IEEE/CAAI/CAA Fellow Chairhost:LI Shouping  Vice President of Ascend Computing Business Host:CHEN Haibo  Ecology Director of Ascend CANN
   • 14:00-14:10  

   • 14:10-14:40  

    YAN Changjiang Chief Architect of Ascend CANN
   • 14:40-15:10   Experience on Textbook Writing and Teaching Practice for Ascend C Language

    SU Tonghua Vice Dean and Professor at the School of Software Harbin Institute of Technology
   • 15:10-15:40   On the modelling of MatMul operation and dynamic optimization of memory usage

    DENG Jian Professor of School of Innovation and Development at Central University of Finance and Economics, Director of Computational Medicine Center, Shandong Institutes of Industrial Technology (Qingdao)
   • 15:40-16:10   Teaching Practice for Ascend CANN Operator Development

    LI Yang Associate Professor of School of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University
   • 16:10-16:40   Exploration of Cross fusion Method between Ascend C Operator Programming and ICPC

    YANG Ya Associate Professor, School of Computer Science (National Pilot Software Engineering School), Beijing University of Posts and Telecommunications
   • 16:40-16:50  

    YANG Ya Associate Professor, School of Computer Science (National Pilot Software Engineering School), Beijing University of Posts and Telecommunications
    Jiang Xuefeng Director and Associate Professor of Computer Basic Teaching and Experimental Center, Northwestern Polytechnical University
    LIU Chunying Professor of School of Computer Science at Hangzhou Dianzi University
 • Evening, June 22 Thematic activities

  • GAITC 2024: Theories and Technologies of Unmanned Intelligent Cluster
   June 23, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi B Hall
   • 18:30-19:00   Key technologies of decision-making and control in the era of artificial intelligence for UAV

    CHEN Mou Deputy Director of Professional Committee of Intelligent Aerospace System, Dean and Professor at the School of Automation, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Yong Scholars
   • 19:00-19:30   Task and Motion Planning of Multi-agent Systems

    LI Zhongkui Professor of the College of Engineering, Peking University
   • 19:30-20:00   Autonomous diagnosis and reconfiguration technology for Space Unmanned Systems

    WANG Dayi Director and Professor of the Science and Technology Committee, the Beijing Institute of Spacecraft System Engineering, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 20:00-20:30   Intelligent Drone Collaborative Learning

    ZHU Pengfei Professor of the College of Intelligence and Computing, Tianjin University, Recipient of the National Science Fund for Excellent Young Scholars
   • 20:30-21:00   Techniques and Challenges on Fault-Tolerant Cooperative Control of Swarm Unmanned Systems

    ZHANG Youmin Professor at Concordia University, IEEE/CSME Fellow
   • 21:00-21:30   Learning to Cooperate in Multi-Agent Systems: from Deep Reinforcement Learning to LLM-based Agents

    Du Yali Professor at King’s College London, Turing Fellow at the Alan Turing Institute
  • GAITC 2024: Robot Intelligent Perception and Cognitive Decision
   June 23, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi C Hall
   Chairman/Host:HU Dewen  Director of CAAI Professional Committee of Cognitive Systems and Information Processing Professor of the College of Intelligence Science and Technology, National University of Defense Technology Chairman/Host:FANG Bin  Secretary General of CAAI Professional Committee on Cognitive Systems and Information, Processing Professor of Beijing University of Posts and Telecommunications
   • 18:30-19:00   Dynamic Vision and SLAM: Ways of Online Learning

    ZHA Hongbin Professor of School of Intelligence Science and Technology, Peking University
   • 19:00-19:30   Clinical Application and Industrialization of Multimodal Brain-Computer Interface

    LI Yuanqing Professor at South China University of Technology, Executive Deputy director of Pazhou Lab, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars, IEEE Fellow
   • 19:30-20:00   Collaborative Perception and Analytical Decision-Making of Intelligent Systems

    LI Jianqiang Vice Dean and Professor of College of Computer and Software EngineeringShenzhen University,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars and IET Fellow
   • 20:00-20:30   Research progress of intelligent unmanned system perception technology in complex scenes

    PU Huayan Professor of the State Key Laboratory of Mechanical Transmission for Advanced Equipment of Chongqing University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 20:30-21:00   Visual Perception under Data-constrained Conditions

    MA Zhanyu Professor at the School of Artificial Intelligence, Beijing University of Posts and Telecommunications; Director of the Department of Development Planning; Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 21:00-21:30   Techniques and Applications of Intelligent Perception and Control of Unmanned Systems Cluster

    QI Juntong Vice Dean and Professor of School of Future Technology, Shanghai University
   • 21:00-21:30  

    CAI Yongfeng General Manager and Senior Engineer of Hangzhou Ansen Intelligent Information Technology CO., Ltd.
  • GAITC 2024: Talent Cultivation in Artificial Intelligence:A Gateway to Interdisciplinary Collaboration
   June 23, 2024
   Chairhost:WU Fei  Director of CAAI Working Committee of Education,Director of the Institute of Artificial Intelligence Zhejiang University,Winner of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China (2016),CAAI Fellow Chairhost:LI Ming  Deputy Director of CAAI Committee for Elite Young Professionals, Vice Dean and Professor of the School of Artificial Intelligence, Nanjing University, Recipient of the National Science Fund for Excellent Young Scholars Host:SONG Maosong  Executive Vice-President and Tenured Professor of Institute for Artificial Intelligence Tsinghua University,foreign academician of the European Academy of Sciences,ACL/CAAI/CIPS Fellow
   • 18:00-18:25   Tsinghua's Practice in Cultivating Artificial Intelligence Talent

    SONG Maosong Executive Vice-President and Tenured Professor of Institute for Artificial Intelligence Tsinghua University,foreign academician of the European Academy of Sciences,ACL/CAAI/CIPS Fellow
   • 18:25-18:50   The reflection of Liberal Arts Education from AI course of the 101 Project

    WU Fei Director of CAAI Working Committee of Education,Director of the Institute of Artificial Intelligence Zhejiang University,Winner of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China (2016),CAAI Fellow
   • 18:50-19:10   Overview of the Talent Cutivation Program for The Intelligence Discipline at Peking University

    LIN Zhouchen BOYA Distinguished Professor and Associate Dean of School of Intelligence Science and Technology at Peking University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars, IAPR/IEEE/CSIG/AAIA Fellow
   • 19:15-19:40   Undergraduate Program in Nanjing University for Artificial Intelligence Talents

    LI Ming Deputy Director of CAAI Committee for Elite Young Professionals, Vice Dean and Professor of the School of Artificial Intelligence, Nanjing University, Recipient of the National Science Fund for Excellent Young Scholars
   • 19:40-20:05   Exploration of Ph.D. Student Cultivation in a oritation-directed way?

    LU Cewu Deputy Secretary-General of the CAAI Professional Committee on Human-Machine Integration Intelligence; Professor at Shanghai Jiao Tong University
  • GAITC 2024: Collaborative Innovation of Music and Artificial Intelligence
   June 23, 2024
   Chairman/Host:GUAN Xiaohong  Academician of the Chinese Academy of Sciences Director and Professor of the Faculty of Electronic and Information Engineering, Xi'an Jiaotong University IEEE Fellow Chairman/Host:LI Xiaobing  Director of CAAI Special Committee of Art and Artificial Intelligence, Professor, Director of the Department of Music Artificial Intelligence, Central Conservatory of Music (CCOM)
   • 18:30-19:00   Neuro-symbolic Generation of Expressive Piano Music

    Simon Colton Professor of the School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of London
   • 19:00-19:30   Let AI Empower Musician

    Simon Lu Chief Expert, Central Media Technology Institute, Huawei
   • 19:30-20:00   Why is Musicology More Necessary in the Era of Music Artificial Intelligence?

    HUANG Zongquan Professor of the Central Conservatory of Music
   • 20:00-20:30   Platform Empowerment: Promote the Integration of Traditional Music Art and Artificial Intelligence Technology

    WANG Xuechun Senior Architect for Artificial Intelligence and High-Performance Computing, Inspur
   • 20:30-21:00   How AI is Reinventing Music Creation?

    LUAN Jian Secretary General of CAAI Special Committee of Art and Artificial Intelligence, Associate Professor and Director of the Music Composition Research Center at Shandong Normal University
   • 21:00-21:30   Building an AI Teacher of Music and Song

    Shihab Shamma Professor of the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Maryland, ASA/ IEEE Fellow
 • Morning, June 23 Thematic activities

  • GAITC 2024: Machine Learning Technologies and Application in the Era of Large Models
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi A Hall
   Chairman/Host:WU Yingcai  Associate Dean and Tenured Professor of the College of Computer Science and Technology, Zhejiang University Chairman/Host:ZHANG Minling  Deputy Director of CAAI Professional Committee of Machine Learning, Professor of School of Computer Science and Engineering at Southeast University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 09:00-09:30   The optimal classifier and its challenges

    YU Jian Deputy Secretary General of CAAI Dean and Level-Two Professor of the Institute of Artificial Intelligence, Beijing Jiaotong University CAAI/CCF Fellow
   • 09:30-10:00   Research on Continual Learning for Large Language Models

    QIN Bing Deputy Director of the Natural Language Processing Research Institute and Tenured Professor of the School of Computational Science at Harbin Institute of Technology
   • 10:00-10:30   Graph Machine Learning in the Era of Big Model

    SHI Chuan Professor of School of Computer Science, Beijing University of Posts and Telecommunications
   • 10:30-11:00   Large models: Algorithm, Data and Platform

    WANG Jingdong Foreign Academician of the Canadian Academy of Engineering, Chief Scientist of Computer Vision at Baidu, Fellow of IEEE/IAPR
   • 11:00-11:30   CraftsMan: High-fidelity Mesh Generation with 3D Native Generation and Interactive Geometry Refiner

    TAN Ping Professor in the Department of Electronic and Computer Engineering, Hong Kong University of Science and Technology
   • 11:00-11:30   Progress of Basic Model of Visual Perception and Its Application in Embodied Intelligence

    GUO Yandong Founder and CEO of AI² Robotics
   • 11:30-12:00   Learning the functionality of source code: program structure matters

    LI Ming Deputy Director of CAAI Committee for Elite Young Professionals, Vice Dean and Professor of the School of Artificial Intelligence, Nanjing University, Recipient of the National Science Fund for Excellent Young Scholars
   • 12:00-12:20  

    XIANG Shengchang Deputy General Manager of the Artificial Intelligence Division at Tongfang Knowledge Network
  • GAITC 2024: Law and Artificial Intelligence
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi B Hall
   • 09:00-09:10   Make a speech

    DING Wenhua Director of CAAI Professional Committee of Intelligent Media,Academician of the Chinese Academy of Engineering,Dean and Professor at the College of Electronics and Information Engineering, Shenzhen University
    WANG Hui Vice President and Professor of Communication University of China, Executive director of the State Key Laboratory of Media Convergence and Communication
   • 09:10-09:40   Construction of Embodied Intelligent Brain and Spiritually Enriched Digital Human

    REN Fuji Honorary Vice Chairman of CAAI, A Fellow of the Engineering Academy of Japan, A Fellow of the EU Academy of Science, Foreign Academician of Russian Academy of Engineering, Academician of the Japan Federation of Engineering Societies, CAAI/IEICE/AAIA Fellow
   • 09:40-10:00   Large Model Rapid Iteration: Media Industry Embraces the AIGC Era

    WANG Wei Vice Director of CAAI Professional Committee of Intelligent Media ,COO of Weibo,CEO of Sina Mobile, Director of SINA AI Media Research Institute
   • 10:00-10:30   Interpretable and Controllable AI Generated Content

    ZENG Wenjun Foreign Academician of the Canadian Academy of Engineering, Vice President and Professor of Scientific Research, Ningbo Eastern University of Technology (tentative name)、IEEE Fellow
   • 10:30-10:50   Security of Big Models: Challenges and Progresses

    REN Kui Dean of College of Computer Science and Technology and Executive Deputy Director of the State Key Laboratory of Blockchain and Data Security, Zhejiang University
   • 10:50-11:10   Visual Quality and the Brain

    ZHAI Guangtao Professor of the School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholar
   • 11:10-11:30   Progress of ongyi LLM and Practices in the Media Field

    XU Dong General Manager of Alibaba Cloud Tongyi Large Language Model Service
   • 11:30-11:50   Elimnating “Increments” with “Variables”: Research and Practice of Discrete Spatiotemporal Big Data in Urabn Traffic System Control

    FANG Yi Chairman of Merit Interactive Co., Ltd.
  • GAITC 2024: Key Technologies and Applications of Large Vision Models
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi C Hall
   Chairhost:DING Guiguang  Director of CAAI Professional Committee of Intelligent Optical Imaging,Deputy Director of the State Key Laboratory of Information Science and Technology at Tsinghua University Professor, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars Chairhost:GUO Yandong  Founder and CEO of AI² Robotics Host:WANG Xiaowan  Deputy Secretary-General of CAAI Professional Committee of Intelligent Optical, Lecturer at Xi’an University of Posts & Telecommunications
   • 09:00-09:30   Large Models and Visual Quality Evaluation

    ZHAI Guangtao Professor of the School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholar
   • 09:30-10:00   Research Progress of Large Models for Aerospace Remote Sensing and Related Applications

    SHI Zhenwei Professor and Dean of Department of Aerospace Information Engineering, School of Astronautics, Beihang University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 10:00-10:30   Unlock Brain Architectures to Harness AI and Model Neurologic Disease

    LIU Tianming Distinguished Research Professor of Computer Science at the University of Georgia AIMBE Fello
   • 10:30-11:00   Techniques and Applications of KwaiYii Large Language Model Developed by Kuaishou

    LIN Zijia Expert on NLP at Beijing Kuaishou Technology Co., Ltd.
   • 11:30-12:00   Key Technology of Large Vision Model ChatRhino and Its Application in Retail Industry

    LIU Mingzhang Head of JD Retail’s Intelligent Algorithm Department, Senior Expert on Computer Vision Algorithm
   • 12:00-12:00   Application of Large Models in E-commerce Security Scenarios

    JIN Xuan Senior Algorithm Expert at Alibaba Group’s Security Department, Head of Security Algorithms in E-commerce
  • GAITC 2024: Intelligent Fusion Technology
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 3rd Floor Shatian A Hall
   Chairman/Host:YAN Chenggang  Member of the Party Committee and Vice President of Hangzhou Dianzi University Chairhost:HE You  Vice President of CAAI,Academician of Chinese Academy of Engineering,CAAI/CIE/CAA/CIC/CSF/IET Fellow Host:LIU Yu  Deputy Secretary General of CAAI Professional Committee of Intelligent Fusion, Visiting Professor of Tsinghua University, Recipient of National Science Fund for Outstanding Young Scholars
   • 09:00-09:10   Speaker's Address

    HE You Vice President of CAAI,Academician of Chinese Academy of Engineering,CAAI/CIE/CAA/CIC/CSF/IET Fellow
   • 09:10-09:40   Site Selection Analysis for Water Ice Detection on Lunar South Pole

    TONG Xiaohua Academician of the Chinese Academy of Engineering, Vice President and Professor of Tongji University
   • 09:40-10:10  

    Efimov Denis Professor of the French National Institute for Research in Computer Science and Control
   • 10:10-10:40   AI-Assisted Broadband Terahertz Communication Technology

    ZHAO Xiaoming Chairman of National Torch Academy of Innovation and Entrepreneurship (NTAIE)
   • 10:40-11:10  

    ZHANG Zhaoyang Qiushi Distinguished Professor and Deputy Director of the Elite Institute of Engineering at Zhejiang University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 11:10-11:40   Key Technologies of New-Generation Ultra-wide Bandgap Semiconductor-based Extreme Ultraviolet Photodetector Chip and Hyperspectral Imaging

    LU Xiaoqiang Researcher,Vice President of Fuzhou University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 11:40-12:10   New Quality-Integrated Intelligent Communication for 6G New Spectrum

    CHI Nan Professor of the School of Information Science and Technology at Fudan University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars, OSA Fellow
  • GAITC 2024: AI Ethics in the Global Context (the 7th Session)
   June 22, 2024
   Chairman/Host:CHEN Xiaoping  Director of CAAI Working Committee of Artificial Intelligence Ethics and Governance,Director and Professor of the Robotics Laboratory,University of Science and Technology of China Chairman/Host:LI Wenyu  Director of Science and Technology Ethics Research Center/Intellectual Property and Innovation Development Center of China Academy of Information and Communications Technology, Professorate Senior Engineer
   • 09:00-09:30   Exploration of AIGC Governance and Practice

    XU Yang Director and Senior Engineer of Artificial Intelligence Research Center, Information Technology Research Center, China Electronics Standardization Institute
   • 09:30-10:00   Ethical Issues and Challenges of Medical Artificial Intelligence

    HUANG Zhisheng Tenured Professor of Artificial Intelligence, Vrije Universiteit Amsterdam; Professor at Mental Health Center Affiliated to Tongji University
   • 10:00-10:30   Ethical Evaluation and Consideration of AIGC (Artificial Intelligence Generated Content)

    LI Wenyu Director of Science and Technology Ethics Research Center/Intellectual Property and Innovation Development Center of China Academy of Information and Communications Technology, Professorate Senior Engineer
   • 10:30-11:00   From Preference Alignment to Value Alignment and Super-Alignment

    YANG Yaodong Researcher at the Institute for Artificial Intelligence Peking University,Executive Director of the Center for AI Safety and Governance
   • 11:00-11:30   Ethical Risk Detection and Governance of Large Language Models

    HE Zhaofeng Associate Dean of the Institute of Science and Technology, Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT), Professor at the School of Artificial Intelligence of BUPT
   • 11:30-12:00   LLMs: A Theoretical Explanation, Abnormal Manifestations, and Challenges to Governance

    CHEN Xiaoping Director of CAAI Working Committee of Artificial Intelligence Ethics and Governance,Director and Professor of the Robotics Laboratory,University of Science and Technology of China
  • GAITC 2024: AIGC Applications in Basic Education Classrooms
   June 22, 2024
   Chairman/Host:CHEN Xiangdong  Director of CAAI Professional Committee of Intelligent Education Technology,Professor of the Faculty of Education East China Normal University Chairhost:WU Fati  Vice Director of CAAI Professional Committee on Intelligent Education Technology; Dean and Professor at the School of Educational Technology, Beijing Normal University
   • 09:00-09:35   AIGC and the Future of Education

    HUANG Hua Executive Dean and Professor at the School of Artificial Intelligence, Beijing Normal University; Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 09:35-10:10   Learning by Teaching a Teachable Agent that Asks Constructive Questions and Engages Students in the Knowledge Building Dialogue

    Noboru Matsuda Associate Professor, Department of Computer Science, North Carolina State University
   • 10:10-10:45   Balancing Human Wisdom and AI in Education: Challenges, Opportunities, and Ethical Considerations

    HU Xiangen Chair Professor of Learning Science and Technology, Dean of the Institute of Higher Education Research and Development, Director of the Centre for Education Research, Hong Kong Polytechnic University
   • 10:45-11:20   Artificial Intelligence Empowers the Development of High-Quality Education

    WU Yinghui Director of Haidian Institute of Education Sciences, Beijing, senior teache
   • 11:20-11:55   The Role of Smart Hardware in Education: Opportunities and Challenges

    Ricky Ye CEO of Shanghai DFROBOT Co., LTD
  • GAITC 2024:Multi-Scene Artificial Intelligence Innovation and Application: “WU Wenjun Award” Salons
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 3rd Floor Shatian B Hall
   • 09:00-09:30   Intelligence Analysis of Medical Imaging and Surgical Navigation

    YANG Jian Professor at the School of Computer Science and Engineering Nanjing University of Science and Technology,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China,IAPR Fellow
   • 09:30-10:00   Finance Oriented Trusted Machine Learning Technology and Application

    CHEN Chaochao Distinguished Research Fellow at the College of Computer Science and Technology,Zhejiang University
   • 10:00-10:20   The Practice and Outlook of Artificial Intelligence in Electric Power

    YU Shengcan Professor of the Artificial Intelligence Technology Research Institute of Southern Power Grid New Power System (Beijing) Research Institute
   • 10:20-10:50   Active Explainable Artificial Intelligence for Precise Diagnosis and Treatment

    XU Mai Deputy Dean of the School of Electronic and Information Engineering at Beihang University, Changjiang Distinguished Professor of the Ministry of Education
   • 10:50-11:10   Challenges of Generative AI Applications and Engineering Solutions

    WANG Shuai Professor of Hangzhou Dianzi University, Director of Lishui Research Institut
   • 11:10-11:30   Accelerated system for large-scale storage and computing models

    SUN Tang Founder and General Manager of Feng Xing Zhi Yuan (Shanghai) Technology Co., LTD
   • 11:30-11:50   AI Boosts the Development of New Energy Systems

    CUI Wenpeng Research and Development Manager at Artificial Intelligence Division, Beijing ZhiXin Microelectronics Technology Co., Ltd.
 • Afternoon, June 23 Thematic activities

  • GAITC 2024: Artificial Intelligence and Emerging Technologies
   June 22, 2024
   Future Sci-Tech City Academic Exchange Center Exchange Hall
   Chairman/Host:LIN Feng  Professorial Scientist at Research Center for Frontier Fundamental Studies, Zhejiang Lab Chairhost:LI Jianping  Principal Engineer of Shenzhen Institute of Advanced Technology Chinese Academy of Sciences,Director of Shenzhen Engineering Laboratory for Marine Acousto-optical Detecting Technology and Equipment Host:QIN Wenjian  Professor,Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences
   • 14:00-14:30   Building an Emerging AI Industry Ecosystem to Promote the Development of New Productive Forces

    HOU Yong Vice President of Zhejiang Huawei ,Minister of the Department of Industrial Development and Ecology
   • 14:30-15:00   AI for the Next Generation of Precision Oncology in Diagnosis and Treatment

    QIN Wenjian Professor,Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences
   • 15:00-15:30   Empowering Precision Medicine with AI: Bridging Pathology and Spatial Transcriptomics in Cancer Research

    ZHANG Qing Professorial Scientist at Research Center for Frontier Fundamental Studies, Zhejiang Lab
   • 15:30-16:00   Some Thoughts on World Model

    WU Zhongke Professor of the school of Artificial Intelligence, Beijing Normal University
   • 16:00-16:30   Empowering Aging with AI Technology to Prevent Falls and Injuries

    XIONG Shuping Professor,Associate Vice President of International Engagement,Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
  • GAITC 2024: Opportunities and Emerging Risks for Global DRR vs AI
   June 22, 2024
   Chairman/Host:CHEN Jianguo  Professor at the School of Safety Science Tsinghua University ,Deputy Director of the Ministry of Education Engineering Research Center for Public Safety and Emergency Management of Tsinghua University Chairman/Host:HAN Qunli  Executive Director of the Integrated Research on Disaster Risk (IRDR),Distinguished Researcher at the International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals (CBAS) supported by the Chinese Academy of Sciences
   • 14:00-14:30   Digitally-enabled Medical Testing in the AIGC Era

    LI Yinghua Vice President of Guangzhou KingMed Group,General Manager of Digital Management Center of Guangzhou KingMed Group,Professor at Guangzhou Medical University
   • 14:30-15:00   Evaluating and Addressing Bias in Generative AI in the Health of Underrepresented Communities

    Meirong Liu Associate Professor, Director of Research, Howard University School of Social Work, Chair of Council on Social Work Asian American/Paciffc Islander Track
   • 15:00-15:30   The Comparative Analysis and Policy Responses on Lifelong Infertility of Women at Home and Abroad 

    SONG limin Professor,the School of Public Administration, Liaoning University Director of the Center for Population, Resources and Environment of Liaoning University
   • 15:30-16:00   Embodied AI improve Surgical Accessibility

    LIU Yue Associate Researcher of Zhejiang Urban Governance Studies Center
   • 16:00-16:30   Assisted Reproduction and High-Quality Population Development

    LIANG Yichao Director,Market Access& Pricing Department, Merck Serono Co.,Ltd
   • 16:30-17:00   Living Longer, But Whether Living Healthier?

    Qiao Xiaochun Professor of Peking University,President of Beijing Jingmin Social Welfare Research Institute
  • GAITC 2024: Artificial Intelligence and Sustainable Population Development
   June 22, 2024
   Chairman/Host:HUANG Kuangshi  Vice Director of CAAI Professional Committee of Social Computing and Social Intelligence,Professor at the China Population and Development Research Center Chairman/Host:Kirk Scott  Professor, School of Economics and Management, Lund University
   • 14:00-14:30   Research on High Quality Development Path of Population Based on Artificial Intelligence

    HE Dan Director-General and Research Fellow of China Population and Development Research Center
   • 14:30-15:00   Demographic Challenges in an Uncertain Future

    Kirk Scott Professor, School of Economics and Management, Lund University
   • 15:00-15:30   The Innovation of Two-Sex Population Model and the Development of Generalized Demography

    MI Hong Professor of the Department of Social Security and Risk Management School of Public Affairs,h Base of Population Big Data and Policy Simulation (Workshop), Zhejiang University
   • 15:30-16:00   The Use of Artificial Intelligence (AI) and Agent-based modeling (ABM) to Simulate the Impact of Different Policies on Future Population Dynamics

    Jarosław Przeperski Director of the Centre for Family Research at Nicolaus Copernicus University in Torun, Assistant Professor of the Faculty of Philosophy and Social Sciences at NCU
   • 16:00-16:30   The problems, needs, and ideas of infant and toddler care insurance

    ZHU Hailong Professor of the School of Public Administration, Hangzhou Normal University, Dean of the Institute of Population Development and Health
   • 16:30-17:00   Application Scenarios and Talent Cultivation for Smart Childcare Services

    PAN Jianming General Manager of JINZHIWEIYE Group Co.
  • GAITC 2024: Artificial Intelligence,Health and Wellbeing
   June 22, 2024
   Chairman/Host:Meirong Liu  Associate Professor, Director of Research, Howard University School of Social Work, Chair of Council on Social Work Asian American/Paciffc Islander Track Chairman/Host:SONG limin  Professor,the School of Public Administration, Liaoning University Director of the Center for Population, Resources and Environment of Liaoning University
   • 14:00-14:30   Digitally-enabled Medical Testing in the AIGC Era

    LI Yinghua Vice President of Guangzhou KingMed Group,General Manager of Digital Management Center of Guangzhou KingMed Group,Professor at Guangzhou Medical University
   • 14:30-15:00   Mitigating Bias in the Use of Generative AI and Health Disparities among Underrepresented Communities

    Meirong Liu Associate Professor, Director of Research, Howard University School of Social Work, Chair of Council on Social Work Asian American/Paciffc Islander Track
   • 15:00-15:30   The Comparative Analysis and Policy Responses on Lifelong Infertility of Women at Home and Abroad 

    SONG limin Professor,the School of Public Administration, Liaoning University Director of the Center for Population, Resources and Environment of Liaoning University
   • 15:30-16:00   Embodied AI improve Surgical Accessibility

    LIU Yue Associate Researcher of Zhejiang Urban Governance Studies Center
   • 16:00-16:30   Assisted Reproduction and High-Quality Population Development

    LIANG Yichao Director,Market Access& Pricing Department, Merck Serono Co.,Ltd
   • 16:30-17:00   Living Longer, But Whether Living Healthier?

    Qiao Xiaochun Professor of Peking University,President of Beijing Jingmin Social Welfare Research Institute
  • GAITC 2024: LLM and Scientific Computing (the 2nd Session)
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi A Hall
   Chairman/Host:CHEN Hongyang  Member and Professor of CAAI Prffessional Committee of Intelligent Information Network Chairman/Host:WANG Long  Head of Computing System Optimization Lab, Huawei
   • 14:00-14:30   Progress in Graph Computation

    LIN Xuemin Foreign academician of the European Academy of Sciences, Director and Chair Professor of the Department of Data and Business Intelligence, Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, IEEE Fellow
   • 14:30-15:00   Domain-Specific LLMs as well as Agents

    WU Fei Director of CAAI Working Committee of Education,Director of the Institute of Artificial Intelligence Zhejiang University,Winner of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China (2016),CAAI Fellow
   • 15:00-15:30   A Tesnor-based Scientific Computing Programming Model

    CHEN Wenguang Professor of Department of Computer Science, Tsinghua University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars, CCF Fellow
   • 15:30-16:00   Algorithm and Computational Power Driven First-Principles Materials Simulation

    HU Wei Professor at the University of Science and Technology of China
   • 16:00-16:30   Microscale Pretrained Models

    ZHANG Linfeng President of the Beijing Institute for Scientific Intelligence, Founder/Chief Scientist of DP Technology
   • 16:30-17:30   Panel:Large Language Models Landing in Vertical Fields - Opportunities and Challenges

    WANG Long Head of Computing System Optimization Lab, Huawei
    LI Zhao Co-founder of Hangzhou Yugu Technology Co., LTD
    DENG Yafeng Founder and CEO of CarbonSilicon AI CO.,LTD
    HU Xinhui Chief Scientist of Zhejiang Hexin Tonghuashun Network Information Co., LTD
    HUANG Jing Tenured Associate Professor, School of Life Sciences, Westlake University
  • GAITC 2024: Intelligent Medicine
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi B Hall
   Chairman/Host:ZHANG Lihua  Director of CAAI Committee of Human-Machine Integration Intelligence,Executive Vice-President of Intelligent Robot Research Institute Fudan University、Distinguished Professor,CAAI Fellow Chairman/Host:LIU Lei  Professor, Executive Vice President of Intelligent Medicine Research Institute, Fudan University,IAHSI Fellow
   • 14:00-14:35   Data save lives: Deep learning from health data

    Roland Eils Fellow of the German National Academy of Sciences,Founding Director of the Center of Digital Health, Berlin Institute of Health
   • 14:35-15:10   multimodal biomedical data analysis

    LV Hui Distinguished Professor and Dean of the Department of Bioinformatics and Biostatistics, Shanghai Jiao Tong University
   • 15:10-15:45   Data and model driven medical research

    LIU Lei Professor, Executive Vice President of Intelligent Medicine Research Institute, Fudan University,IAHSI Fellow
   • 15:45-16:20   LMM for Medical Imaging

    ZHOU Xiang Deputy Director of CAAI Professional Committee of Man-machine Integration Intelligence, Co-founder and Co-CEO of Shanghai Lianying Intelligent Medical Technology Co., Ltd.
   • 16:20-16:55   Whole Slide Scanning Pathological Imaging and Computation

    ZHANG Yongbing Professor at the School of Computer Science and Technology, Harbin Institute of Technology (Shenzhen); Recipient of the National Science Fund for Outstanding Young Scholars.
   • 16:55-17:30   Practice And Exploration Of AI In Chronic Disease Managemen

    MU Tang Chief Technology Officer at Zhiyun Health
  • GAITC 2024: Frontiers of collaborative Smart Systems
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi C Hall
   Chairman/Host:GONG Maoguo  Director of CAAI Committee for Elite Young Professionals,Vice President of Inner Mongolia Normal University,IEEE Fellow Chairman/Host:WU Yue  Secretary General of CAAI Committee for Elite Young Professionals,Associate Professor of Xidian University
   • 14:00-14:35   Temporal Intelligence - Evolution and Development of Collective Intelligent Systems

    JIN Yaochu Fellow of the European Academy of Sciences,Chair Professor of Artificial Intelligence at Westlake University,IEEE Fellow
   • 14:35-15:10   Human Motion Perception for Embodied Intelligence

    LIU Hong CAAI Vice President, National Talent, Professor of Peking University, CAAI Fellow
   • 15:10-15:45   Full-scenario LiDAR and 3D SLAM Autonomous Forklift Robots

    HU Xiaobo Chairman and CEO of Shenzhen LSLIDAR.
   • 15:45-16:20   Technology Understanding and Industry Practices for Intelligent Collaboration in Education

    JIANG Minhu Partner and Vice President of Nanjing Plaso Network Technology Co., Ltd.
   • 16:20-16:55   Multimedia Semantic Computing and Communication

    DUAN Yiping Associate Researcher of Tsinghua University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 16:55-17:30   Neural Combinatorial Optimization Method with Large-scale Generalization

    WANG Zhenkun Associate Researcher at the School of Systems Design and Intelligent Manufacturing, Southern University of Science and Technology
  • GAITC2024: Crowdsensing and Embodied Intelligence
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 3rd Floor Shatian A Hall
   Chairhost:JIANG Changjun  Chief Supervisor of CAAI,Academician of Chinese Academy of Engineering,Professor at Tongji University,CAAI/CAA Fellow Chairhost:WANG Wanliang  Director of CAAI Professional Committee of Natural Computing and Digital Intelligent City, Professor of Zhejiang University of Technology, National Leading Talent Host:YAO Xin  Vice President of Lingnan University in Hong Kong,Tong Tin Sun Chair Professor of Machine Learning,IEEE Fellow
   • 14:00-14:30   Preliminary Exploration of Multidimensional Collaborative Industrial Intelligence Driven by "Data+Knowledge"

    LI Xiangyang Executive Dean and Professor of the School of Computer Science and Technology, University of Science and Technology of China, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars, ACM/IEEE Fellow
   • 14:30-15:00   Universal Agents and Embodied Intelligence

    SUN Fuchun Vice president of CAAI,Professor of the Department of Computer Science and Technology Tsinghua University,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars,IEEE/CAAI/CAA Fellow
   • 15:00-15:30   Security Attacks and Defenses of Artificial Intelligence in the Internet of Things

    WANG Bin Vice President and Chief Security Officer of Hikvision, Recipient of the National High-level Talents Special Support Plan
   • 15:30-16:00   Crowd Intelligence with the Fusion of Human, Machine, and Things

    GUO Bin Vice Dean and Professor at Northwestern Polytechnical University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 16:00-16:30   Brain-inspired computing: a new AI computing paradigim

    DENG Guangshui Professor at the School of Computer Science and Technology of Zhejiang University, Qiushi Distinguished Professor, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars, IET/EAI Fellow
   • 16:30-17:00   AI for Future

    WANG Wanliang Director of CAAI Professional Committee of Natural Computing and Digital Intelligent City, Professor of Zhejiang University of Technology, National Leading Talent
    YU Jun Professor of Hangzhou Dianzi University, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
    LEI Jingsheng Dean and Professor of the School of Information and Electronic Engineering at Zhejiang University of Science and Technology
    WANG Bin Vice President and Chief Security Officer of Hikvision, Recipient of the National High-level Talents Special Support Plan
  • GAITC 2024: Intelligent and Efficient Fusion and Learning of Complex Big Data
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 3rd Floor Shatian B Hall
   Chairman/Host:X. Sean Wang  Deputy Director of CAAI Special Committee of Intelligent Services,Professor of School of Computer Science Fudan University,CAAI/CCF Fellow Chairman/Host:DU Junping  Director of CAAI Professional Committee of Intelligent Service,Professor of Beijing University of Posts and Telecommunications,IEEE/CAAI/CCF Fellow
   • 14:00-14:35   Agricultural Big Data, Large Models and Service Platforms

    ZHAO Chunjiang Vice President of CAAI, Academician of the Chinese Academy of Engineering, Director of the National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture, CAAI Fellow
   • 14:35-15:10   Knowledge Graph Construction, Reasoning, and Manipulation: a Case Study in Education Domain

    LI Qing Director and Chair Professor of the Department of Computing Hong Kong Polytechnic University,IEEE/IEE/IET Fellow
   • 15:10-15:45   From Trustworthy Systems to Trustworthy Artificial Intelligence

    YAO Xin Vice President of Lingnan University in Hong Kong,Tong Tin Sun Chair Professor of Machine Learning,IEEE Fellow
   • 15:45-16:20   Effective Approximate Computation for Big Graphs

    MA Shuai Professor, School of Computer Science in Beihang University
   • 16:20-16:55   Self-controllable LLM Technologies and Industrial Applications

    WANG Juhong Director of Tencent Technology Committee, CCF Fellow
   • 16:55-17:30   Some Progress on Multimodal Diffusion Models

    ZHU Jun Deputy Director of CAAI Professional Committee of Machine Learning,Professor of the Bosch Center for Artificial Intelligence at Tsinghua University,IEEE Fellow
 • Evening, June 23 Thematic activities

  • GAITC 2024: Smart Cities and Communities for Sustainable Development
   June 22, 2024
   Future Sci-Tech City Academic Exchange Center Exchange Hall
   Chairman/Host:ZHANG Hui  Professor&Vice Dean of the Institute of Public Safety Research, Tsinghua University , National Leading Talent Chairman/Host:GUO Danhuai  Professor of the College of Information Science and Technology at Beijing University of Chemical Technology
   • 18:30-19:00   The Crucial role of Internet of Things (IoT) in Transforming from Urbanisation to Smart Cities

    Muhammad Arif Khattak Assistant Professor of the US-Pak Center for Advanced Studies in Energy (USPCASE) at the University of Engineering & Technology (UET), Peshawar PAKISTAN
   • 19:00-19:30   Methodology for the formation of a system-forming factor in the construction and operation of an artificial intelligence system in security theory

    Vyacheslav Burlov Professor of the Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
   • 19:30-20:00   Cities in transition: towards resilience and sustainability Some experiences in Chile

    Waldo Bustamante Professor of the School of Architecture Universidad Católica de Chile
   • 20:00-20:30   Deep Learning based Urban Scene Similarity Assessment

    GUO Danhuai Professor of the College of Information Science and Technology at Beijing University of Chemical Technology
   • 20:30-21:00   Redefining Community: Is a 'sense of community' a catalyst for or a deterrent to community participation?

    Samaddar Subhajyoti Associate Professor of the Disaster Prevention Research Institute,Kyoto University,Japan
   • 21:00-21:30   Resilient-Smart City: Technologies and Governance

    ZHANG Hui Professor&Vice Dean of the Institute of Public Safety Research, Tsinghua University , National Leading Talent
  • GAITC 2024: Big Data Platforms Supporting Sustainable Development
   June 22, 2024
   Chairman/Host:DU Xiaoping  Professor at the Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences Deputy Director of the Big Data Technology Department at the International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals Chairman/Host:DU Zhenhong  Dean and Qiushi Distinguished Professor of School of Earth Sciences, Zhejiang University (ZJU) ,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 18:30-19:00   Platform and Applications for Geoscience Knowledge Graph

    Wang Xinbing Distinguished Professor at Shanghai Jiao Tong University,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Yong Scholars
   • 19:00-19:30   Exploration on the Construction and Application of Large-scale Models in the Field of Ecological Environment

    Huang Mingxiang Director of Big Data Development Department,Information Center of Ministry of Ecology and Environment
   • 19:30-20:00   Technologies and Practices for the Deep-time Digital Earth Platform

    DU Zhenhong Dean and Qiushi Distinguished Professor of School of Earth Sciences, Zhejiang University (ZJU) ,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 20:00-20:30   New-Generation Development and Practices of Big Data Storage Technology for the AI Era

    Yang Zesheng Chief Big Data Planner at Huawei
   • 20:30-21:00   The Blockchain based Industrial IoT and Hyperspectral Data using Deep Learning for Sustainable Development

    Shahzad Sarfraz Professor and Director of FAST-National University of Computer and Emerging Sciences, CFD Campus,Pakistan
   • 21:00-21:30   Big Earth Data Platform for Sustainable Development Applications

    DU Xiaoping Professor at the Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences Deputy Director of the Big Data Technology Department at the International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals
   • 21:30-21:50   From Data to Data+AI: Observations and Reflections on the third Evolution of Data Infrastructure

    LI Ruibo Technical Partner of Yunqi Tech
  • GAITC 2024: Sustainable Development of Oceans and Coastal Zones
   June 22, 2024
   Chairman/Host:SU Hua  Professor and Assistant Dean at the Academy of Digital China Fuzhou University , Deputy Director of the National Engineering Research Center of Satellite Spatial Information Technology and Applications Chairman/Host:ZHANG Hongsheng  Assistant Professor at the University of Hong Kong ,Recipient of the National Science Fund for Excellent Young Scholars (Hong Kong and Macau)
   • 18:30-19:00   New Methods in Coastal and Riverine Vulnerability

    Komali Kantamaneni Senior Research Fellow at University of Central Lancashire (UCLan) United Kingdom
   • 19:00-19:30   Digital Arctic Environment and Information Services

    QIU Yubao Research professor, Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences (AIR-CAS)
   • 19:30-20:00   Intelligent Detection Method for Typical Marine Objects in Costal Remote Sensing Images

    Huang Zhanchao Assistant Professor, The Academy of Digital China, Fuzhou University
   • 20:00-20:30   Remote Sensing of Coastal Environments

    ZHANG Hongsheng Assistant Professor at the University of Hong Kong ,Recipient of the National Science Fund for Excellent Young Scholars (Hong Kong and Macau)
   • 20:30-21:00   Mapping Global Mangrove Forests

    JIA Mingming Associate professor of Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences
   • 21:00-21:30   Relative Sea Level Changes and Coastal Flood Risks: Uncertainty and Adaptation

    FANG Jiayi Associate Professor, School of Information Science and Technology Hangzhou Normal University
  • GAITC 2024: Frontier Technologies and Applications of Pattern Recognition
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi A Hall
   Chairman/Host:LIU Chenglin  Vice Chairman of CAAI,Deputy President and Researcher at the Institute of Automation Chinese Academy of Sciences,IAPR/IEEE/CAAI/CAA Fellow Chairman/Host:YANG Jian  Professor at the School of Computer Science and Engineering Nanjing University of Science and Technology,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China,IAPR Fellow
   • 18:30-19:00   Deep Model Fusion: Methods and Applications

    Tao Dacheng Academician of Australian Academy of Science,Foreign Academician of the European Academy of Sciences,Distinguished Professor of Nanyang Technological University Singapore,IEEE/IAPR/OSA/SPIE Fellow
   • 19:00-19:30   Preliminary Exploration of the Collaborative Mechanism between Black-Box Large Models and Optimization Algorithms

    ZUO Wangmeng Professor of the Faculty of Computing, Harbin Institute of Technology
   • 19:30-20:00   3DScene Perception and Generation

    YANG Jian Professor at the School of Computer Science and Engineering Nanjing University of Science and Technology,Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China,IAPR Fellow
   • 20:00-20:30   AI4Science: Opportunities and Challenges

    OUYANG Wanli Director and Professor of the Department of Intelligence for Laboratory Science, Shanghai Artificial Intelligence Laboratory
   • 20:30-21:00   Wenxin CV LLM VIMER Closed Loop System: A Data Perspective

    DING Errui Director of the Department of Computer Vision Technology, Baidu Inc., “Hubei Industry Professor” and Senior Engineer of Huazhong University of Science and Technology
   • 21:00-21:30   Generalized Specialist Models for Document Understanding

    YAO Cong Head of OCR (Optical Character Recognition) team of Natural Language Lab of Alibaba TONGYI Lab
  • GAITC 2024: Large AI Models Reconstructing Autonomous Driving
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi B Hall
   Chairman/Host:DENG Weiwen  Director of CAAI Professional Committee of Intelligent Driving Professor at Beihang University CAAI/CSAE Fellow Chairman/Host:BAO Hong  Deputy Director of CAAI Professional Committee of Intelligent Driving ,Executive Vice President of China Industrial Development Research Institute ,Professor of College of Robotics at Beijing Union University
   • 18:30-18:40   Address

    DENG Weiwen Director of CAAI Professional Committee of Intelligent Driving Professor at Beihang University CAAI/CSAE Fellow
   • 18:40-19:10   Frontier Research and Application Scenarios of Brain Science + AI + Intelligent Supercomputing

    Steve Chen Academician of the National Academy of Engineering (USA), Academician of the American Academy of Arts and Sciences, Founder, President, and CEO of the Third Brain Research Institute (USA)
   • 19:10-19:40   Observation and Projection of Autonomous Driving Technology Evolution with Large Models

    WU Gansha Chairman and CEO of UISEE (Beijing) Co., LTD
   • 19:40-20:10   BEV large-sized model supports low-cost and large-scale application of Robo-Delivery vehicles.

    YU Enyuan Founder and CEO of NEOLIX (Beijing) Co., LTD
   • 20:10-20:40   Autonomous Driving with Large Models:Challenges and Opportunities

    CHEN Xuewen Chief Scientist of Artificial Intelligence, GAC R&D Center
   • 20:40-21:10   Robust Visual Intelligent Perception for Harsh Driving Environments

    LI Bing Researcher at the Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences; Director of the People AI; Recipient of the National Science Fund for Excellent Young Scholars.
   • 21:10-21:40   Construct A Full-scene Autonomous Driving Freight Network With AI Technology Power

    ZHANG Tianlei Secretary General of CAAI Professional Committee of Intelligent Driving,Founder and CEO of TRUNK (Beijing) Co., LTD
   • 21:40-22:00   From Autonomous Driving to General AI

    SHAN Yi Co-founder and CEO of PhiGent Robotics (Hangzhou Jianzhi Technology)
  • GAITC 2024: Artificial Intelligence Science
   June 22, 2024
   Wyndham Hotel 2nd Floor Wuyi C Hall
   • 18:30-19:00   Ai's Role in Algorithmic Game Theory

    DENG Xiaotie Foreign Member of Academia Europaea,Chair Professor of the Center on Frontiers of Computing Studies (CFCS) at Peking University,ACM/IEEE/CSIAM Fellow
   • 19:00-19:30   Intelligent fusion perception

    LI Shutao Professor and Vice President of Hunan University, IEEE Fellow
   • 19:30-20:00   Research Progress and Prospects of Representation Learning

    LIANG Jiye Vice Director of CAAI Professional Committee of Intelligent Engineering and Distributed Intelligence,Director of the Academic Committee at Shanxi University,Professor and CAAI/CCF Fellow
   • 20:00-20:30   Mathematical Theory for Deep Adversarial Learning

    GAO Xiaoshan Executive Director of the National Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences of Chinese Academy of Sciences (CAS), Professor of the Academy of Mathematics and Systems Science of CAS, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars
   • 20:30-21:00   Large Models for Scientific Knowledge Inference and Evaluation

    CHEN Enhong Chair Professor and Associate Dean of the Department of Information and Intelligence, University of Science and Technology of China, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China,IEEE/CAAI/CCF Fellow
   • 21:00-21:30   Understanding and Monitoring of Short Video Content on the Internet

    WANG Zhen Prexy of the School of Cybersecurity, Northwestern Polytechnical University (NPU), Executive associate dean of the State Faculty of Secrecy-Orientation, NPU, Recipient of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars of China, IEEE Fellow
   • 21:00-21:30   Panel:Artificial Intelligence Science and Major Technical Issues

Partners

Organizer

Cooperative Media

Cooperative Media

Previous GAITCs

Participation Guide

Participation Guide

meeting time:

June 22-24, 2024

Specific address:

Hangzhou Future Sci-Tech City Academic Exchange Center-about 100 meters from the northeast of Dream Village, Lixian Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China

Conference assistant

WeChat & Mobile:

18610782649

WeChat & Mobile:

13693604621